2020.06.25-én ülésezik a képviselő-testület

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én (csütörtökön) 9:00 órától a Szerencsi Polgármesteri Hivatal emeleti nagytanácskozó termében tartja testületi ülését.

Napirend:

1.) Tájékoztató a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előadó: Kecskésné Nagy Edit óvodavezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Tájékoztató az ingatlanvagyon kataszterről
Előadó:Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3.) Egyebek:

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Takács M. István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Tóth István ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

Javaslat Szerencs város 2019. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Pályázat benyújtása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Király Judit közművelődési szakember
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Zempléni Múzeum alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Krajnyák Rita igazgatási ügyintéző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Javaslat Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tájékoztatás árverésről
Előadó: Dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

– Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Vámosné Czili Adrienn, Humánpolitikai Osztály vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

– Fejlesztési hitelkérelem benyújtása 2020 (zárt ülés)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4.) Különfélék

A közvetítés ide kattintva tekinthető meg.


E-mail