2022. január 27-i képviselő-testületi ülés meghívója és élő közvetítése

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. január 27-én (csütörtökön) 9 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartja testületi ülését, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: dr. Krajnyák Rita jegyző

2) Orvostanhallgatók ösztöndíjáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Krajnyák Rita jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3) Egyebek
– A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2019. (11.28.) rendelet módosítására
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
– Nyiri Tibor főállású polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

4) Különfélék

A részletes napirendi pontok tartalma ide kattintva érhető el.

Szerencs, 2022. január 21.

Nyiri Tibor
polgármester


E-mail