Támogató szolgálat

Támogató szolgálat

Támogató szolgálatunknál újból beindult a fogyatékkal élő fiatalok szállítása Bekecsre a Sérült gyermekek alapítványi intézményébe, ahol rendszeres programokkal foglalkoztatják a fiatalokat, ezzel elősegítve az önállóságukat és társadalmi beilleszkedésüket. A fogyatékkal élő klienseink számára biztosítjuk a megfelelő tájékoztatást, információkhoz való hozzájutás lehetőségét. Személyi segítés keretében segítséget nyújtunk orvoshoz kísérésben, bevásárlás lebonyolításában, lakókörnyezetük rendben tartásában.


E-mail