Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
jegyzői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász szakon vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget és a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok bemutatása
 • adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Legalább 5 éves, jegyzői munkakörben töltött tapasztalat. uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok kezelésében való jártasság

A munkakörhöz tartozó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban, valamint a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: azonnal

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencs.hu honlapon szerezhet.


E-mail