Mi kerülhet a szelektív gyűjtőbe?

Mi kerülhet a szelektív gyűjtőbe?

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatója.

A szelektív hulladékgyűjtő járatunk a település ingatlanhasználói által használt szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítése kapcsán az edényzetek nagyfokú szennyezettségét jelezte, melynek következtében bizonyos esetekben a hulladék elszállítása is lehetetlenné vált. A szelektív hulladékgyűjtő edényzetek több esetben az edényzetbe nem helyezhető, újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot pl. nikecellt, műanyag virágcserepet és vödröket, egyéb használati tárgyakat, elektronikai hulladékot, festékes vödröt (kirívó esetben akár állati tetemet is) tartalmaznak.
A Társaságunk és az Önkormányzati Társulások között meglévő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján:

1.23. A közszolgáltatónak jogában áll a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a hulladékszállítást megtagadni, ha:
- érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
- a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot.
2.4. A Közszolgáltató jogosult az elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételét, gyűjtését megtagadni, ha a gyűjtés előtti szemrevételezéssel megállapítható, hogy az ingatlanhasználó az anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtési kötelezettségének nem tett eleget. A hulladék szennyezettsége miatt a begyűjtött hulladék értéktelenné válik, újrahasznosításra történő átadása nem megoldható.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe helyezhető hulladékok köre:
Tiszta (kiöblített) fém-, papír-, műanyag csomagolási hulladékok pl. tusfürdős flakon, samponos flakon, italos kartondoboz, alumínium italos doboz, konzervdoboz, tejfölös pohár, PET palack, újságpapír, könyv, füzet, papír tojástartó, kartondoboz, hullámpapír, műanyag zacskó, műanyag szatyor, mosószeres flakon, öblítős flakon.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe nem helyezhető hulladékok köre:
Zsíros, olajos, oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz pl. margarinos doboz, élelmiszer maradványt tartalmazó papír; zsíros, olajos flakon; CD lemez, magnó- és videókazetta; egyéb műanyagnak ítélt hulladék pl. hungarocell, nikecell; semmiféle üveg; kommunális hulladék; veszélyes hulladék.

Kérjük, a melléklet szórólap közzétételével segítsék az információk minél szélesebb körben történő megismertetését.
Miskolc, 2021. május 27.

Üdvözlettel: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna ügyvezető

bmh szelektiv tajekoztato


E-mail