ROVATOK

2024. május 25, Szo
Orbán

Mentesség várható a fúrt kutak bejelentésénél

Mentesség várható a fúrt kutak bejelentésénél

Felkerült a kormányzat honlapjára május 2-án a törvénytervezet a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról, aminek a társadalmi egyeztetése május 10-ig tartott.
A dokumentumban többek között az szerepelt, hogy a vízkészletvédelmi szempontból védendő területek országtérképe alapján az ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási kutak a vízügyi hatóságnak történő bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg. Ez a szabály tehát csak a vízkészletvédelmi szempontból védendő területeken fúrt kutakra vonatkozik.
A tervezet megkülönbözteti a vízkészletvédelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeket is, amelyek esetében szükségtelennek minősíti a háztartási kutak engedélyezési kötelezettségének fenntartását. Ezeknek a háztartási kutaknak az esetében tehát szükségtelenné válna a teljes engedélyezési-bejelentési eljárás. Az indoklás szerint azért, mert az ilyen kutak nem okoznak számottevő környezeti hatást, továbbá nem veszélyeztetik sem az ivóvízellátást biztosító jelenlegi, sem a távlati vízbázisok jó minőségét, sem pedig az azokból történő vízkivételt. Éppen ezért a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási és mezőgazdasági öntözési célú kutakat a törvényjavaslat teljes körűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól, és ezeket jogszerűen létesítettnek tekinti.
Fontos, hogy a tervezett szabályozás alapja az országtérkép, ami elhatárolja az ivóvizet biztosító karszt képződményeket és az ivóvízbázis-védelmi védőterületeket az egyéb övezetektől. A törvényjavaslat másik sarokpontja a háztartási vízigényt kielégítő kút meghatározása. Ez definíció szerint a következő: a háztartási vízigény a természetes személy, évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű, ivóvíz-ellátási célú, vagy a személyes és a háztartásban felmerülő vízszükségletét kielégítő vízhasználatot jelenti.
Tehát a törvényjavaslat a vízkivételre mennyiségi korlátot rögzít. A törvényjavaslat harmadik fő eleme pedig a már jelzett mélység: a háztartási kút talpmélysége az ötven métert nem haladhatja meg és az első vízzáró réteget nem érheti el. Az új szabályozás tehát a házi vízigényt kielégítő, sekély (talajvíz) kutakra terjed ki.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image