Akkumulátorok nyomkövetési ellenőrzése

Akkumulátorok nyomkövetési ellenőrzése

Akkumulátorokat gyártott és exportált egy cég, de a termék származására vonatkozó feltételeket nem teljesítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezeket a feltételeket is rendszeresen ellenőrzi, és a szabálytalanság miatt bírságot is kiszabhat.
A NAV a regisztrált exportőrként nyilvántartott gazdasági társaságok tevékenységét rendszeresen, nyomonkövetési eljárásban vizsgálja. Ezekkel a vizsgálatokkal ellenőrzik, hogy az adott cég teljesíti-e az exportengedélyt kiadó határozatokban előírt kötelezettségeit.
Ilyen nyomonkövetési eljárásban vizsgált a NAV egy kft.-t, amely akkumulátorokat gyártott és exportált. Az eljárásban azt állapították meg, hogy a társaság a legyártott és exportált akkumulátorokra EU-származást igazolt, de valójában ennek feltételei nem teljesültek. Ezeket a feltételeket a célország és az EU között megkötött szabadkereskedelmi megállapodás származási jegyzőkönyvében határozzák meg. A gyártás során felhasznált, összes nem EU-ból származó alapanyag aránya meghaladta a származási jegyzőkönyvben szereplő határértéket, ezért ezek az akkumulátorok nem tekinthetők EU-ból származónak.
A kft.-nél az áruátengedést követő ellenőrzés azt is megállapította, hogy nemcsak egy szállítmánynál nem teljesültek ezek a feltételek, hanem 2021 és 2022 között több mint száz esetben jogszerűtlenül bocsátották ki az EU-származást igazoló nyilatkozatot.
A származási szabályok megszegésekor a szabadkereskedelmi megállapodás és a közösségi vámjogszabályok is előírják szankció alkalmazását. Ennek részleteit nemzeti vámjogszabályok rögzítik. A NAV ezek alapján eljárva, a társaság terhére több mint 15 millió forintnyi vámigazgatási bírságot szabott ki. A társaság a kiszabott járandóságot befizette.


E-mail