Ma ülést tart a képviselő-testület

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 24-én (csütörtökön) 8:00 órától a Szerencsi Polgármesteri Hivatal emeleti nagytanácskozó termében rendkívüli ülést tart.

(A meghívó ide kattintva tölthető le)

Napirend:

1.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer működéséről
Előadó: Keresztesi János városi rendőrkapitány
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

2.) A szerencsi idősek lehetőségei az idősek klubjaiban
Előadó: Dr. Sípos Attila, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

3.) A 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

4.) Egyebek

Döntés az ESZEI Alapszolgáltatási Központ alapdokumentumainak módosításáról
Előadó: Dr. Sípos Attila, az Alapszolgáltatási Központ vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pályázat benyújtása a 2020. évi települési önkormányzatok rendkívűli tűmogatás igénylésére
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztályvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

– Döntés a vizes létesítmények működtetői és fenntartói jogának átadásával kapcsolatosan
Előadó: Nyiri Tibor polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

– Javaslat a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) Különfélék

A közvetítés ide kattintva tekinthető meg.


E-mail