2020.10.29-én ülésezik a képviselő-testület

M E G H Í V Ó
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 29-én (csütörtökön) 9:00 órától a Szerencsi Polgármesteri Hivatal emeleti nagytanácskozó termében tartja testületi ülését.

(A meghívó ide kattintva tölthető le)
Napirend:

1.) Tájékoztató a városban működő alapellátás helyzetéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Dr. Gál Tamás Tibor városi főorvos
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Egyebek

A 2021-2035. évi Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó: Szabó Lászlóné osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Gördülő Fejlesztési Terv 1. számú melléklete
Gördülő Fejlesztési Terv 2. számú melléklete
Gördülő Fejlesztési Terv 3. számú melléklete
Gördülő Fejlesztési Terv 4. számú melléklete

– Javaslat a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (zárt ülés)
Előadó: dr. Krajnyák Rita igazgatási ügyintéző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

– A helyi adóval kapcsolatos előterjesztés (zárt ülés)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A közvetítés ide kattintva tekinthető meg.


E-mail