2020.08.27-én ülésezik a képviselő-testület

M E G H Í V Ó

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 27-én (csütörtökön) 9:00 órától a Szerencsi Polgármesteri Hivatal emeleti nagytanácskozó termében tartja testületi ülését.

(A meghívó ide kattintva tölthető le.)

Napirend:
1.) Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról
Előadó: Nácsa Bálint tűzoltóparancsnok
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Tájékoztató a Szerencsi Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Keresztesi János városi rendőrkapitány
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

3.) A házi betegápolás, házi szociális ellátásellátás lehetőségei városunkban
Előadó: Havasné Váczi Viktória intézményvezető
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

4.) Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről (06.30.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

5.) Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (06.30.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

6.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről (06.30.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

7.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetés módosítására (06.30.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

8.) Előterjesztés a 2020. évi költségvetés módosítására (08.01.)
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

9.) Egyebek
– Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására történő pályázat benyújtásáról
Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Javaslat a Szerencsi Hírek hirdetési díjainak meghatározására
Előadó: dr. Krajnyák Rita igazgatási ügyintéző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Krajnyák Rita igazgatási ügyintéző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2020-2021-es nevelési év
Előadó: dr. Vámosné Czili Adrienn, a Humánpolitikai Osztály vezetője
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

10.) Különfélék

11.) Területvásárlás a volt cukorgyár területén kialakítandó belső úthoz (zárt ülés)
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A közvetítés ide kattintva tekinthető meg.

 


E-mail