Szerencsi Rászorultakért Alapítvány


Székhelye: 3900 Szerencs, Szűk u. 2/A.
Számlaszám: 55800037-19000053
Adószám: 18434956-1-05
Elnök: Dr. Korondi Klára


Ifj. Uray Attila tanár 2000. március 31-én hozta létre az Alapítványt a szerencsi rászorultak, munkanélküliek, hátrányos helyzetű családok megsegítésére.

Az alapítvány célja és feladatai között szerepel a társadalom perifériájára szorult réteg támogatása, egyrészt anyagi segítség nyújtásával, másrészt ingyenes jogi tanácsadással. Tevékenységük között szerepel a jótékonysági rendezvények és a képzések megszervezése mellett az érdekvédelem is. Az Alapítvány feladatait az öt fős kuratórium látja el: Koncz Ferenc, a Kuratórium elnöke jelentős anyagi támogatást nyújtott az árvízkárosultaknak és rendszeresen támogatja az elesetteket. Uray Attiláné, a Kuratórium titkára számos jószolgálati munkája során használt ruhaneműket, valamint tartós élelmiszereket gyűjt és oszt szét a rászorultak között. Dr. Egeli Zsolt ügyvéd egykori képviselőként tiszteletdíjának felajánlásával segítette a periférián élőket, jelenleg ingyenes jogi tanácsokat ad. Dr. Korondi Klára orvosi munkája és számos karitatív tevékenysége mellett az idős és beteg rászorult embereknek nyújt lelki vigaszt.

A gyógyító tevékenységéről közismert főorvos Dr. Sütő Szilveszter anyagi segítséget adott az arra rászorultaknak. A Kuratórium tagjai támogatták és támogatják a mozgásképtelen beteg gyermekeket és a rokkant nyugdíjasokat a betegemelő szerkezet használatának biztosításával. A Gondozási Központ Idősek Klubja tagjainak tartós élelmiszer adományokat juttatott.

A Kuratórium jelentős pénzbeli adománnyal segítette az ondi hármas ikreket. Számos nélkülözhetetlen orvosi műszert vásárolt és adományozott a szerencsi székhelyű Idősek Otthona részére. Karácsonyi adományokat nyújtott (meséskönyvek, játékok, édességek) a hátrányos helyzetű óvodás és iskoláskorú gyermekeknek.

A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány induló vagyonát a fent megnevezett kuratórium tagjai személyes példamutatással, pénzbeli adománnyal egészítették ki. Az alapítvány bevételei pályázati pénzekből, adományokból, a személyi jövedelemadó 1 %-ból, felajánlásokból, az alapítványi számlán elhelyezett összeg kamataiból tevődnek össze.

Frissítve: 2017. március 28.

E-mail