Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány

Alapítás éve: 2005
Székhely: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10.
Telefon: 47/361-651
Számlaszám: 11734145-20019206
Adószám: 18447790-1-05
Elnök: Kondásné Gaál Ilona

Kuratórium tagjai: Putnoki Lászlóné, Dr. Korondi Klára, Leskó Istvánné, Vitelkiné Jenei Mariann, Lukács Lászlóné, Bertha Ildikó

Az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljai:
•az Idősek Otthona lakói életminőségének javítása;
•kulturális értékek támogatása a hagyományok, értékek mentén;
•az intézmény külső és belső környezetének javítása;
•a hozzátartozókkal, családtagokkal, társadalmi és egyéb szervezetekkel való kommunikációs kapcsolattartás;
•szabadidős tevékenységek, üdültetés támogatása;
•munkavállalók továbbképzésének támogatása;
Az Alapítvány besorolási kategóriája közhasznú szervezet, mely az alábbi közhasznú tevékenységeket gyakorolja:
•szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
•kulturális örökség megóvása
•hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
•rehabilitációs foglalkoztatás
A Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány 2005 óta végzi közhasznú tevékenységét az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelően. Működése során természetbeli és pénzbeli adományokat, támogatásokat gyűjt magánszemélyektől, vállalkozóktól, vállalatoktól, és ezek segítségével támogatja a Szerencsi Idősek Otthonában élő idős embereket és az ott folyó szakmai munkát az Otthontól érkező támogatási kérelmeknek megfelelően. A kérelmeket a 7 tagú kuratórium bírálja el, és többségi szavazással dönt a támogatás odaítéléséről. A tárgyi adományokat leltárjegyzék szerint a támogatott intézménynek adja át felhasználásra illetve használatra. A kuratórium elnöke és tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket.

Az elmúlt évek tevékenysége

2010-ben az Alapítvány kerti bútort vásárolt az Idősek Otthona demens ellátottai számára kialakított kertbe, fűnyírót és hegesztő berendezést a műszaki csoport részére a külső területek gondozásához illetve a javítási munkálatok végzéséhez.

Támogatta a kultúrterem fűtéskorszerűsítését, így az intézményi programokat ismét a nagy befogadó képességű helységben lehetett egész évben megrendezni.
10 db matracvédő huzatot szerzett be a demens szintre, és támogatta a lakók ruháiba bevasalható etikett címkék beszerzését.
Hozzájárult a lakók számára szervezett szabadidős programok megvalósításához, pl. farsangi és szüreti bálra tombolatárgyak vásárlásához, kirándulások busz- és vasútköltségéhez, kulturális program előadói díjához.
Támogatta az Idősek Otthonában folyó hagyományőrző tevékenységet bemutató 7. mentálhigiénés füzet szerkesztési és nyomdai munkálatait.
Immár harmadik éve vállalta az Otthon minőségbiztosítási auditjának teljes költségét.
Hozzájárult a dolgozók csoportos szakmai továbbképzéséhez, egyéni képzések tandíjához, illetve szakmai konferenciák részvételi díjához.
2010-ben Hollandiából ruhanemű és ágynemű adomány érkezett egy groningeni gyülekezettől, illetve nagy mennyiségű leselejtezett, de még használható textília adományt kapott az Alapítvány egy tarcali szállodától.
Pályázati eredmények: A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány „Könyvtámasz 2010” pályázatán az alapítványunk 500 000 Ft értékű könyvadományban részesült

2011-ben az Idősek Otthona lakói életkörülményeinek javítása érdekében az alapítvány fedezte két fürdőszoba teljes felújításának, egy 8 ágyas szoba két 4-4 ágyas szobává való szétválasztásának, több lakószoba mosható falburkolatának és a demens ellátottak részére kialakított zárt kertrészben egy kör alakú járda építésének anyagköltségét. Támogatta ebédlőszékek, szivacsmatracok, háztartási gépek, vércukorszint mérők és személyes ruházat vásárlását az ellátottak részére.

Hozzájárult a lakók számára szervezett szabadidős programokhoz, pl. farsangi tombola, kirándulás buszköltsége, szüreti bál, karácsonyi műsor és ajándék.
Térítette a dolgozók továbbképzésének, ill. konferenciákon való részvételének költségeit. A dolgozók munkakörülményeinek javítását is támogatta ülő- és hátpárnák, relaxációs eszközök, víztisztító készülékek beszerzésével, illetve az uszodalátogatást a belépőjegyár egy részének átvállalásával.
Hollandiából három alkalommal érkezett jelentős mennyiségű ruhanemű, ágynemű, inkontinencia termék, tápital, különböző ápolási segédeszközök. Az amerikai SARA Alapítvány önkéntesei szintén többször jártak Szerecsen, és bútort, ruhaneműt, edényeket adományoztak. Ezeket a tárgyi adományokat az Alapítvány átadta az Idősek Otthonának.

Pályázati eredmények:

Az NCA-EM-11’’ számú, a „Civil szervezetek működésének támogatása” elnevezésű pályázaton 105 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyet az alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadásokra fordítottuk.

2012-ben az Idősek Otthona adminisztrációs tevékenységét irodaszerek és nyomtató tintapatronok vásárlásával támogatta.

A lakószintekre asztalterítőket, tányérokat, italszállító kannákat, ételszállító badellákat, felmosó kocsit, WC ülőkéket, illetve körömvágó ollókat vásárolt.
A farsangi bálra tombolatárgyak vásárlásával járult hozzá.
Holland támogatóktól ebben az évben is jelentős mennyiségű tárgyi adomány érkezett, inkontinencia termékek, alsó ruházat, ágynemű és munkaruha, illetve egy villanyvarrógép. Ismét jelentős leselejtezett ágynemű és egyéb textília adomány érkezett a tarcali szállodától is, amit a többi adománnyal együtt átadott az Otthonnak használatra.  
Ebben az évben is támogatta a dolgozók szakmai továbbképzését (28 fő) és konferencián való részvételét (2 fő), illetve a Szerencsi Tanuszoda és a Fürdő látogatását a belépőjegyárak egy részének átvállalásával.

Pályázati eredmények:

Az NEA-TF-12-M számú, a civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázaton az alapítvány 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, mely a 2012.06.01-2013.03.31. közötti időszak működési költségeire lehet felhasználni.
A Szerencs Város Önkormányzata által a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton az alapítvány 50 000 Ft támogatásban részesült, mely összegből az Idősek Otthona részére italszállító kannákat vásárolt.

Szerencs, 2013.03.06.

Frissítve: 2017. március 28.


E-mail