Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítvány


Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
Telefon: 47/361-224
Számlaszám: 11734145-20013365
Adószám: 18422292-1-05
Elnök: Nagy Sándorné

A Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért Alapítványt Hutka Miklós szülő alapította, hozta létre. Az alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, mely politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független.
Az alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira.

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja a Szerencsi Gyárkerti Napközi Otthonos Óvodában folyó oktató nevelő munka támogatása. Így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megőrzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel való ellátás, továbbképzések támogatása.


Bevételei a következőkből tevődnek össze:
Személyi jövedelemadó 1 %-a;
Magánadományok (nem jelentős).
Képviselői alapból történő felajánlások.
Az alapítványi számlán elhelyezett összeg kamatai.


Frissítve: 2017. március 28.


E-mail