Mosoly Alapítvány az Oktatás Fejlesztéséért


Alapítva : 1997. október
Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 43.
Telefon: 47/ 364-368
Számlaszám: 55800037-19000132
Adószám: 18426430-1-05
Elnök: Bodnár Gáborné
Titkár: Egri Máté

Az Alapítványt Balogh Sándor és Szerbin Éva hozták létre 1997 októberében, a Szerencsi Napsugár Óvoda nevelőközösségének támogatásával. Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon mértéke 20 000 Ft volt. Fő célja az ott folyó oktató-nevelő munka segítése, a nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javításával. 2001. október18-tól közhasznú szervezetként működik, azaz olyan feladatot lát el „óvodában folyó oktató-nevelő munka, valamint gyermeki és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a kultúra és a sport támogatása”, amely települési önkormányzati feladat.

Gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört teremtettek, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint fejlesztik, nevelik. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítják. Uniós csatlakozásunk előszobájában nagyon fontos, hogy mindenki élete végéig képezze magát, megszerezve a legfrissebb ismeretanyagot, mely választott hivatásához szükséges. Így a dolgozók képzési program keretében, fizikai és elméleti oktatásban, továbbképzésben részesülnek. Az Óvoda lehetőséget teremt közép- és felsőfokú szakképző programok, vizsgák, konferenciák megrendezésére. Alapítványi pénzből korszerű játékok vásárlására, és az udvar EU szabványnak megfelelő átalakítására kerülhetett sor.

Ebben az évben szervezték meg először az óvodai gálát, bíznak benne, hogy a jövőben ez hagyománnyá válik. A Luca napi és a Húsvéti vásáron befolyt összegből többek között korszerű bútorokat vásároltak.

Az Alapítvány célja, tevékenysége:

 • a Szerencsi Napsugár Óvoda számára támogatás nyújtása a taneszközök, játékok beszerzésére,
 • tehetséges gyermekek támogatása megfelelő színvonalú tanulmányok folytatásában,
 • tanulmányi kirándulások szervezése, illetőleg ilyen célú kirándulások költségeinek térítése,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • óvodai sport támogatása,
 • környezet szeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra, művészetekkel kapcsolatos széles körű ismeretek oktatási intézményeken belüli terjesztésének támogatása,
 • gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása,
 • Tokaj-hegyaljával kapcsolatos táj specifikus ismeretek elsajátításához támogatás nyújtása, illetőleg intézményi háttér biztosítása.

Bevételei a következőkből tevődik össze:

 • Adományok
 • Vállalatok, cégek által felajánlott különböző termékek,pénzadományok,
 • Pályázati pénzek( nem jelentős)
 • Személyi jövedelemadó 1%-ából származó felajánlások
Frissítve: 2017. március 28.


E-mail