Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány


Székhelye: 3900 Szerencs, Gárdonyi út 17.
Az alapítás ideje: 2008. január 25.
Taglétszám: 4 fő
    - alapító: Huber Lajosné
    - kuratórium elnöke: Bárány Balázs
    - kuratóriumi tagok: Szabó Tiborné, Kaposi Ferencné

Tevékenység bemutatása:

Alapítványunk célja, hogy nappali ellátást biztosítson heti öt alkalommal, munkanapokon az értelmi fogyatékos fiataloknak és fiatal felnőtteknek, ezzel elősegítve az értelmi fogyatékos személyek ellátását intézményes formában.
Célunk, 6-8 fős csoportokban olyan fejlesztő foglalkozások tartása, melyek előmozdítják az értelmi fogyatékos fiatalok fejlődését, fejlesztését.

Az alapítvány célja továbbá, hogy e feladatkörében anyagi eszközökkel is támogassa azon szervezeteket, társulásokat, melyek a fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek segítését feladatuknak tekintik.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány az előzőekben megfogalmazott célok megvalósítása keretében az alábbi tevékenységet folytatja: szociális tevékenység. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve folytathat.
Az alapítvány jellege: nyílt, ahhoz bármely bel-, vagy külföldi magán-, ill. jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és annak megvalósítását anyagilag - pénzbeli vagy más vagyoni hozzájárulással - támogatja.


Alapítványunk 2008 augusztusában elérte célkitűzését és sikerült létrehoznunk egy Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményét.
Az Intézmény 3903 Bekecs, Béke út 8. sz. alatt található.

A Szolgálat által ellátottak köre: Szerencs és kistérségének 18 településén élő értelmi fogyatékos személyek.
Célunk: az ellátási területen fogyatékkal élők fizikai, szellemi, mentális állapotából származó társadalmi hátrányának csökkentése, életminőségük javítása
Intézményünkbe felvehetők: az oktatási rendszerből már kikerült, önálló helyzetváltoztatásra, önellátásra képes enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan fogyatékos személyek, autisták. Korhatár: 16-55 év.

Az intézmény címe, elérhetősége:
3903 Bekecs, Béke u. 8.
Tel.: 06-30-376-5284

Az Intézmény nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8-16 h-ig

Szolgáltatásaink:
- egyéni fejlesztő programok,
- kézműves foglalkozások,
- szabadidős programok, kirándulások
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás
- meleg ebéd

Intézményünk 20 fő férőhellyel rendelkezik, 5 fő képzett munkatárs várja az olyan érintett családok, fiatalok jelentkezését, akik szeretnének egy szeretetteljes, családi hangulatban fejlődni, barátokra lelni és hasznos tagjává válni a társadalomnak.

Továbbá alapítványunk is várja azon magánemberek, alapítványok, szervezetek, cégek jelentkezését, akik bármely módon tudnák segíteni munkánkat, akár adománnyal akár önkéntes tevékenységekkel.

Tegyük szebbé együtt ezen emberek életét!  


E-mail