Wednesday, 11 November 2020 20:57

Tájékoztató közmeghallgatás elmaradásáról

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény előírása szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének  feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, képviselő-testületi ülés nem tartható. Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek minősül ezért a 2020. november 18. napjára tervezett ondi lakossági fórum, valamint a 2020. november 19. napjára tervezett közmeghallgatás megtartására nincs jogszabályi lehetőség.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a közmeghallgatás megtartásáról intézkedünk.

Szerencs Város Önkormányzata minden helyzetben a törvényességet tartja szem előtt, ezért tisztelettel kérem szíves megértésüket.

Szerencs, 2020. november 10.

Nyiri Tibor

polgármester

 

A polgármesteri tájékoztató itt olvasható