Wednesday, 29 July 2020 21:45

2020.07.30-án ülésezik a képviselő-testület

M E G H Í V Ó

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  július 30-án (csütörtökön) 9:00 órától

a Szerencsi Polgármesteri Hivatal emeleti nagytanácskozó termében  tartja testületi ülését.

 

Napirend:

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak módosítása

      Előadó: Takács M. István ügyvezető

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje

      Előadó: Nyiri Tibor polgármester, Kunder Gyuláné a Felügyelő Bizottság elnöke

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

Jókai úti orvosi rendelő felújításához önerő biztosítása

      Előadó: dr. Barva Attila jegyző

     Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

A Zempléni Múzeum szakmai támogatására benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyása

      Előadó: Majoros Judit igazgató

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

Javaslat a felülvizsgált társulási megállapodás elfogadására

      Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

Javaslat a felülvizsgált kistérségi térítési díjak elfogadására

      Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

Döntés a kistérség tulajdonát képező gépjárművek tagönkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

      Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

Ingatlanvásárlás a volt cukorgyár területén (zárt ülés)

      Előadó: dr. Barva Attila jegyző

      Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

A közvetítés ide kattintva tekinthető meg